ข้อมูล eBook

ชื่อ: แค่ยิ้มก็ชนะแล้ว

ผู้แต่ง: ภรณ์พิไล กาจแกร่ง

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การยิ้มและการหัวเราะนั้น คือยารักษาโรคชั้นดี เพราะเมื่อเราเป็นสุขจากภายใน แสดงออกมาจากในจิตใจ
นั่นก็ส่งผลให้ร่างกายของเรา รับผลดีตามไปด้วย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-09-14 00:06
2020-12-10 00:51