ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลวงพ่อจรัญ

ผู้แต่ง: ส.บุญฤทธิ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม นี้ทำคนสิ้นหวัง ให้มีความหวังใหม่ในชีวิตทำคนรู้จักแก้ปัญหาชีวิตเป็น แก้ถูกจุดทำคนให้มีคุณค่า มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทำคนให้น้ำไม่ท่วม ไฟไม่ไหม้ ลมไม่พัด แผ่นดินไม่ไหว