ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไซ่ฮั่น  พงศาวดารจีน

ผู้แต่ง: คณะผู้แปลในราชกาลที่ 1

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไซ่ฮั่น กล่าวถึงการทำศึกระหว่างกษัตริย์ในราชวงศ์จิ๋นและราชวงศ์ฮั่นเริ่มต้นด้วยกษตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์จิว หรือ โจว คือพระเจ้าจิวมกอ๋อง ผู้สูญเสียอำนาจให้พระเจ้าจิ๋นเจียวอ๋อง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นได้ครองราชย์สืบต่อมาคือ พระเจ้าจิ๋นอ๋อง พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ยี่ซีฮ่องเต้ และซาซีฮ่องเต้เป็นคนสุดท้าย ต่อจากนั้นก็คือศึกครั้งใหญ่ระหว่างพระเจ้าไซฌ้อปาอ๋องกับพระเจ้าฮั่นอ๋อง เพื่อครองแผ่นดินจีน พระเจ้าฮั่นอ๋องเป็นฝ่ายชนะ ได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นแล้วเรื่องราวจบลงในสมัยขงพระเจ้าฮุยอ๋องผู้ครองราชย์สืบต่อมา
“ฉันอยู่เมืองเจ๋นี้เหมือนอยู่ที่เนินอันสูงแลดูที่ต่ำ
ชอบแต่จะยืนดูคนทั้งสองทำศึกเพลี่ยงพล้ำกันสิ้นกำลังลง
จึงค่อยซ้ำเติมต่อภายหลัง ก็จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อุปมาเหมือนพรานเบ็ดนั่งตกปลา เห็นหอยอ้าปากคอยกินเหยื่อพอนกบินมาเห็นเนื้อหอย สำคัญว่าก้อนเนื้อนกก้มลงกินหอย หอยก็หนีบปากนกไว้
ผู้ตกเบ็ดก็ได้ทั้งหอยทั้งนกมา
มีผู้ใดคอยดูอยู่ก็จะได้สัตว์ทั้งสองจำพวก เหมือนคนตกเบ็ดฉันนั้น ทำไมจึงไม่ทำจะทิ้งเมืองเจ๋เสีย เหมือนละเกียรติยศซึ่งจะลือไปหมื่นชาติ ซึ่งจะยกไปครั้งนี้ดุจเข้าในกองไฟ อันคำซึ่งเราพูดนี้เหมือนอยู่ในแผ่นดินทองแลแผ่นศิลา
แต่หากเจ้าของไม่คิดทำ ซึ่งเราเป็นบ้าเพราะกลัวคนปากบอกจะไปบอกอันเพลงของเรานี้คนทั้งปวงจงจำไว้ ถ้าผู้ใดไม่เชื่อนานไปจึงจะเห็น” กวยถองทำเพลง
"