ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรคเบาหวาน:ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง: รศ. ดร.รัชดา เครสซี่

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา