ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วิทยาการข้าวไทย

ผู้แต่ง: ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค